JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

_MG_6448 (4)

Mojmír Ježek je v činný v advokacii již od svých studií, které ukončil v roce 2010 a za kterých již pracoval jako student u pražské pobočky přední německé advokátní kanceláře NÖRR STIEFENHOFER LUTZ (nyní Noerr). Jelikož vystudoval dvojjazyčné gymnázium ve Znojmě, mluví plynně německy a v průběhu 6 let působení v německé kanceláři Noerr získal dostatečné odborné znalosti pracovat s odbornými dokumenty v němčině vč. vyjednávání, návrhu smluv, stanovisek apod. Následně strávil 3 roky jako advokát v pražské pobočce White&Case, kde rošířil své znalosti o aktivní používání angličtiny ve všech právních oblastech, zejména se zaměřením na nemovitostní transakce. V roce 2010 spoluzaložil advokátní kancelář rutland ježek, ve které působil jako společník dalších 8 let.

Transakční a nemovitostní poradenství

Mojmír Ježek poskytuje zejména právní poradenství v oblasti transakcí, korporátního práva, práva nemovitostí, zejména v oblasti komplexní právní prověrky projektů, jejich prodeje a nákupu, včetně souvisejících přeměn a případných soudních sporů.

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Mojmír Ježek má bohaté zkušenosti v národních a mezinárodních rozhodčích řízeních vedených v souladu s pravidly ICC. Mojmír Ježek zastupuje řadu klientů ve sporech probíhajících před českými soudy v oblasti práva nemovitostí, obchodního práva, práva obchodních společností, směnečného práva a soutěžního práva. Mezi nejvýznamnější spory, kterých se Mojmír Ježek účastnil, patří například ICC rozhodčí řízení v Paříži o částku ve výši cca. 300 milionů dolarů.

Právo duševního vlastnictví

Mojmír Ježek poskytoval právní poradenství klientům v nejrůznějších oblastech práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, nekalé soutěže a autorského práva.

Evropské právo

Mojmír Ježek se specializuje na oblast práva EU nejen ve své praxi, ale i při své publikační činnosti v oblasti právní teorie. Vedle nesčetného množství odborných článků zaměřených na implementaci práva EU do českého právního systému se Mojmír Ježek zaměřuje na procedurální aspekty vlivu práva EU na řízení před českými soudy a úřady a dále na řízení před Evropským soudním dvorem a Soudem první instance. V této oblasti vydal vzorová podání k evropským soudům v rozsáhlé sbírce vzorových smluv a podání. V praxi se Mojmír Ježek zabývá aplikací práva EU v mnoha oblastech, především v oblasti nabývaní nemovitostí cizinci v České republice a v oblasti právní úpravy nekalé soutěže.

 

 

Odborné zkušenosti

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

květen 2018 -

rutland ježek, advokátní kancelář

leden 2010 - květen 2018

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

duben 2009 – prosinec 2009

White & Case, Praha

září 2006 – duben 2009

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Praha

říjen 2001 – červenec 2006

Profesní asociace

Česká advokátní komora

Vzdělání

Ph.D., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2007

JUDr., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2003

Mgr., Palackého Univerzita, Právnická fakulta, Olomouc, 2000

Jazyky

čeština, angličtina, němčina