German desk

_JBM1775 - Copy

Německé oddělení pro klienty advokátní kanceláře ECOVIS ježek

Německo je největším obchodním partnerem České republiky a tvoří s cca. 36% největšího investora v České republice. Pokud se zohlední další německy mluvící země, Rakousko a Švýcarsko, tak činí podíl investic z německy mluvících zemí do České republiky téměř 52%. Vliv německy mluvících zemí je proto v České republice zásadní a advokátní kancelář ECOVIS ježek se proto rozhodla vytvořit pro německy mluví klienty a pro české klienty, kteří investují v německy mluvících zemích a potřebují právní poradenství dle německého práva, rakouského práva a nebo švýcarského práva vytvořením zvláštního oddělení „German desk".

Právní poradenství v Německu

Pro klienty z Německa, Rakouska, Švýcarska nebo jakékoli jiné německy mluvící země je v případě potřeby právního poradenství v českém právu „German desk" české advokátní kanceláře ECOVIS ježek ideální volbou. Všichni naši právníci jsou německy mluvící a schopni poskytnou poradenství v německém jazyce, a to včetně obchodního vyjednávání, sepisu smluv a jakýchkoli dokumentů. Právníci „German desk" české advokátní kanceláře ECOVIS ježek načerpali své zkušenosti v německých advokátních kancelářích nebo studovali v německy mluvících zemích a znají kromě německého jazyka do jisté míry i právní systémy německy mluvících zemí a zdejší obchodní zvyklosti.

„German desk" je současně připraven poskytnout své služby i českým klientům, kteří řeší své právní záležitosti v německy mluvících zemích a zprostředkovat a koordinovat právní poradenství dle německého, rakouského nebo švýcarského práva a poskytnout prostřednictvím perfektně jazykově vybavených právníků, kteří v německy mluvících zemích žili a pracovali, nezbytnou právní podporu přímo z České republiky. Advokátní kancelář ECOVIS ježek nabízí prostřednictvím talentovaného a plně německy hovořícímu týmu „German desk" právní poradenství jak pro firmy tak i pro jednotlivce ve všech oblastech práva.

Kontakt

m: +420 777 192 338

e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz

Představujeme Vám ECOVIS ježek „German desk"

Náš tým se skládá z německy mluvících českých právníků specializovaných na různé právní oblasti, zejména obchodního práva, korporátního práva, M&A, soudního a rozhodčího řízení, insolvencí, imigračního práva atd.

Tým „German desk":

Náš německý tým se skládá ze čtyř českých německy mluvících právníků pod vedením partnera JUDr. Mojmíra Ježka, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z poskytování právních služeb v německém jazyce pro zahraniční i české klienty. Dalšími členy jsou advokátka Mgr. Eliška Čáslavská.