Insolvence a restrukturalizace

_JBM2911 - Copy

Advokátní kancelář ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje také komplexní služby v oblasti insolvencí, oddlužení a řešení krizových situací. Díky našim zkušenostem nabízíme klientovi inovativní a specifická řešení v rámci právního a daňového rámce.

Poskytování poradenství v oblasti insolvenčního práva je orientováno na tři hlavní směry činnosti. První je založen na úzké spolupráci s celým právním týmem a představuje úzce koordinovanou podporu pro všechny typy insolvenčních řízení jak z pozice dlužníka tak i věřitele. Druhý směr reaguje na stále se prohlubující dopady nových způsobů insolvence v mezinárodním měřítku a zaměřuje se především na zastupování či zprostředkování zastupování v zahraničních insolvenčních řízeních a navazující poradenství. Třetí směr souvisí s možností využití vlastního insolvenčního správce, jelikož Mgr. Roman Macháček vykonává nejen advokacii, ale současně je i zapsaným insolvenčních správcem. Všechny směry přitom vycházejí z filozofie důsledného soustředění na konkrétní situaci klienta a dosažení maximální efektivity poskytovaných služeb.

V rámci řešení problematiky insolvencí se soustředíme na doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných řešení. Pozornost je současně věnována identifikaci příležitostí pro daňové plánování a podpora zahrnuje i následnou implementaci zvolených struktur. V rámci této činnosti poskytuje ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. svým klientům zejména následující služby:

 • daňové plánování investic a restrukturalizací pro fyzické i právnické osoby včetně návrhu strategie exitu z hlediska zdanění kapitálových příjmů
 • offshore společnosti
 • posouzení daňových rizik v přebíraných společnostech a podporu při minimalizaci jejich dopadů
 • posouzení daňových dopadů restrukturalizace vlastnických vztahů v rámci skupiny
 • podpora při optimalizace daňové strategie pro podnikání v České a Slovenské republice popř. v jiných jurisdikcích
 • daňovou podporu pro post-akviziční restrukturalizace jak pro společnosti, tak pro fyzické osoby

V návaznosti na tyto služby pak zajistíme prostřednictvím spolupracujících poradců z oblasti auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství řešení dalších odborných otázek, které mohou v rámci uvedených procesů vznikat.

V rámci ochrany před innsolvencí doporučujeme na základě dlouholeté zkušenosti také při řešení problematiky převodních cen podporu nastavení převodních cen pro dosažení obhajitelného a daňově výhodného nastavení transakcí ve skupině spojených osob. Forma spolupráce na těchto projektech se liší podle potřeb klienta a zahrnuje například:

 • posouzení stávajícího nastavení vnitroskupinových transakcí z hlediska daňových dopadů s cílem identifikovat jak standartní daňová rizika, tak specificky rizika plynoucí z nesprávného nastavení převodních cen
 • analýza obchodního modelu skupiny a identifikace příležitostí pro daňové úspory v rámci obhajitelného nastavení převodních cen
 • návrh daňového řešení pro různé obchodní modely a transakce
 • revize a komentáře k existující dokumentaci převodních cen
 • příprava dokumentace převodních cen pro navržené nebo existující obchodní modely
 • pomoc při získání závazného posouzení daňových důsledků obchodních transakcí