Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů nedopadá pouze na každodenní fungování společností a jejich marketingových oddělení, ale jak se ukazuje, má zásadní vliv i na oblast M&A transakcí. Každá společnost totiž zpracovává osobní údaje, ať už svých zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů, a dále tyto údaje využívá například k zasílání speciálních nabídek na emailové adresy nebo k vytváření rozsáhlé zákaznické databáze a profilování zákazníků. Tyto údaje jsou navíc často sdíleny mezi několika společnostmi v rámci koncernu. Pro více informací https://www.ecovislegal.cz/aktuality/ostatni-pravni-oblasti-nezarazene/zaklady-gdpr-pro-prodavajiciho-kupujiciho-a-cilovou-spolecnost-v-ramci-due-diligence-a-ma-transakce/

Mojmír Ježek, Roman Macháček, ECOVIS ježek, advokátní kancelář
https://www.ecovislegal.cz/aktuality/ostatni-pravni-oblasti-nezarazene/zaklady-gdpr-pro-prodavajiciho-kupujiciho-a-cilovou-spolecnost-v-ramci-due-diligence-a-ma-transakce/
mojmir.jezek@ecovislegal.cz